Schriftgröße:

Aktualiziranje podataka

Adresa ili broj telefona su promijenjeni? Radno vrijeme je drukčije? Postoji nova E-mail-adresa? Molimo da nam to u donjem polju priopćite!

Molimo Vas da, u cilju sprječavanja spema, riješite donji računski zadatak:
 

Haus der Barmherzigkeit, Am Maurer Berg – St. Josef

Phone: 01-401 99-8505

Fax: 01-401 99-8509

E-mail: heidemarie.gruber@hb.at

Website:

Topics
Residential and nursing homes private with subsidies
Za stranicu odgovorno:
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at