Schriftgröße:

Aktualiziranje podataka

Adresa ili broj telefona su promijenjeni? Radno vrijeme je drukčije? Postoji nova E-mail-adresa? Molimo da nam to u donjem polju priopćite!

Molimo Vas da, u cilju sprječavanja spema, riješite donji računski zadatak:
 

Rudolfinerhaus Privatklinik GmbH

Phone: 01-360 36-0

E-mail: info@rudolfinerhaus.at

Website:

Topics
Hospitals confessional and private
Za stranicu odgovorno:
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at