Schriftgröße:

Aktualiziranje podataka

Adresa ili broj telefona su promijenjeni? Radno vrijeme je drukčije? Postoji nova E-mail-adresa? Molimo da nam to u donjem polju priopćite!

Molimo Vas da, u cilju sprječavanja spema, riješite donji računski zadatak:
 

Wiener Privatklinik Betriebs-Ges.m.b.H. & Co.KG

1090 Wien, Pelikangasse 15

Phone: 01-401 80-0

Fax: 01-401 80-7050

E-mail: office@wpk.at

Website:

Topics
Hospitals confessional and private
Za stranicu odgovorno:
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at