Schriftgröße:

Aktualiziranje podataka

Adresa ili broj telefona su promijenjeni? Radno vrijeme je drukčije? Postoji nova E-mail-adresa? Molimo da nam to u donjem polju priopćite!

Molimo Vas da, u cilju sprječavanja spema, riješite donji računski zadatak:
 

Vorsorgezentrum - Magistratsabteilung 15 - Gesundheitsdienst (MA 15)

1150 Wien, Sorbaitgasse 3

Phone: 01-982 44 39

Website:

Business Hours

Blutabnahme: nur nach Terminvereinbarung
Untersuchung: Terminvereinbarung nach der Blutabnahme
Topics
Check-ups
Za stranicu odgovorno:
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at