Nacházíte se v:
  1. wien.at
  2. Sociálinfo Vídeň
Schriftgröße:
Speciálnější informace
Pomůcky pro osoby s tělesným postižením
tělesné postižení - svépomoc
viz také
dopravní služby pro postižené
kombinované postižení
organizace zdravotně postižených osob
poradenství zdravotně postižených
poruchy intelektu
průkaz zdravotně postiženého
sleva na jízdné
sluchové postižení
zrakové postižení
zodpovědnost za tuto stránku:
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at