Nacházíte se v:
  1. wien.at
  2. Sociálinfo Vídeň
Schriftgröße:
obecnější informace
bezdomovectví
Speciálnější informace
domy se sociální péčí pro osoby bez domova
nouzové ubytování osob bez obydlí
přechodné domy pro osoby bez přístřeší
viz také
bydlení pro matky s dětmi
denní centra pro osoby bez bydliště
lékařská péče pro osoby bez bydliště
zodpovědnost za tuto stránku:
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at