Nacházíte se v:
  1. wien.at
  2. Sociálinfo Vídeň
Schriftgröße:
Speciálnější informace
pomůcky pro osoby s intelektuálními poruchami
viz také
bydlení pro postižené osoby
centra zvláštní pedagogiky/zvláštní školy
Downův syndrom
chráněné dílny pro zdravotně postižené
kombinované postižení
podpora vývoje
poradenství zdravotně postižených
profesní integrace zdravotně postižených osob
průkaz zdravotně postiženého
psychické choroby
tělesné postižení
zodpovědnost za tuto stránku:
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at