Nacházíte se v:
  1. wien.at
  2. Sociálinfo Vídeň
Schriftgröße:
Speciálnější informace
hluchota
nedoslýchavost
Pomůcky pro osoby se sluchovým postižením
postižení sluchu svépomoc
viz také
kombinované postižení
podpora vývoje
poruchy řeči
zodpovědnost za tuto stránku:
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at