Schriftgröße:
Opšte informacije
Beskućništvo
Specijalnije informacije
Nužni smještaj za beskućnike
Privremene stambene zgrade za beskućnike
Stambene zgrade za beskućnike sa socijalnom njegom
Pogledaj takođe
Dnevni centri za ljude bez stana
Medicinska zbriga beskućnika
Stanovanje za majku i dijete
Za stranicu odgovorno:
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at