Schriftgröße:
Opšte informacije
Nasilje
Pogledaj takođe
Članovi porodice koji vrše njegu
Nasilje prema ženama
Pacijentsko odvjetništvo
Za stranicu odgovorno:
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at