Schriftgröße:
Opšte informacije
Beskućništvo
Specijalnije informacije
Nužni smještaj za beskućnike
Privremene stambene zgrade za beskućnike
Stambene zgrade za beskućnike sa socijalnom njegom
Stanovanje u cilju socijalne integracije
Pogledaj takođe
Dnevni centri za ljude bez stana
Medicinska zbriga beskućnika
Stanovanje za majku i dijete
Za stranicu odgovorno:
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at