Schriftgröße:
Specijalnije informacije
Pomagala za osobe sa oštećenjem vida
Slabost vida – samopomoć
Pogledaj takođe
Biblioteke
Godišnji odmor za hendikepirane osobe
Poslovna integracija hendikepiranih osoba
Povlastice za vožnju
Stanovanje bez barijera
Višestruka hendikepiranost
Za stranicu odgovorno:
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at