Schriftgröße:

Aktualiziranje podataka

Adresa ili broj telefona su promijenjeni? Radno vrijeme je drugčije? Postoji nova E-mail-adresa? Molimo da nam to u donjem polju saopštite!

Molimo Vas da, u cilju sprječavanja spema, riješite donji računski zadatak:
 

FASD HILFE Austria – Die sichtbaren Kinder mit ihren unsichtbaren Behinderungen

Mobile phone: 0650 / 554 43 01

Mobile phone: 0664 / 451 44 19

E-mail: kontakt@fasdhilfeaustria.at

Website:

Topics
Neurological diseases self-help
Parents self-help
Physical disability self-help
Za stranicu odgovorno:
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at