Schriftgröße:

Aktualiziranje podataka

Adresa ili broj telefona su promijenjeni? Radno vrijeme je drugčije? Postoji nova E-mail-adresa? Molimo da nam to u donjem polju saopštite!

Molimo Vas da, u cilju sprječavanja spema, riješite donji računski zadatak:
 

zz au-pair4you, [Not public]

Phone: 072 24/65 394

Mobile phone: 0676 / 4140 1 50 (24 Stunden Hotline)

Fax: 01-804 805 385 22

E-mail: office@au-pair4you.at

Website:

Za stranicu odgovorno:
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at