Schriftgröße:

Aktualiziranje podataka

Adresa ili broj telefona su promijenjeni? Radno vrijeme je drugčije? Postoji nova E-mail-adresa? Molimo da nam to u donjem polju saopštite!

Molimo Vas da, u cilju sprječavanja spema, riješite donji računski zadatak:
 

Krankenhaus Göttlicher Heiland GmbH - Vinzenz Gruppe Krankenhausbeteiligungs- und Management GmbH

Phone: 01-400 88

Fax: 01-400 88-9999

E-mail: service@khgh.at

Website:

Website:

Topics
Hospitals confessional and private
Za stranicu odgovorno:
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at