Schriftgröße:

Aktualiziranje podataka

Adresa ili broj telefona su promijenjeni? Radno vrijeme je drugčije? Postoji nova E-mail-adresa? Molimo da nam to u donjem polju saopštite!

Molimo Vas da, u cilju sprječavanja spema, riješite donji računski zadatak:
 

Stadtpolizeikommando Fünfhaus - Polizeiinspektion, 14., 15.Bezirk

1150 Wien, Tannengasse 8-10

Phone: 01-313 10-47 201

E-mail: SPK-W-15-Kommando@polizei.gv.at

Website:

Business Hours

0-24 Uhr
Topics
Police
Za stranicu odgovorno:
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at