Schriftgröße:

Aktualiziranje podataka

Adresa ili broj telefona su promijenjeni? Radno vrijeme je drugčije? Postoji nova E-mail-adresa? Molimo da nam to u donjem polju saopštite!

Molimo Vas da, u cilju sprječavanja spema, riješite donji računski zadatak:
 

CS Haus für Mutter und Kind - CS Caritas Socialis

Phone: 01-315 77 30

Fax: 01-315 77 30-19

E-mail: muki.info@cs.at

Website:

Topics
Accommodation for mother and child
Za stranicu odgovorno:
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at