Video-tumačenje za pacijente koji ne znaju dobro nemački

U oktobru 2013. je u pet bečkih bolnica započeo pilot-projekt tumačenja putem videa. Na taj način se trebaju razgraditi jezičke barijere između lekara i pacijenata.

Lekar i pacijentkinja sede za  pisaćim stolom.

U pet bečkih bolnica se u slučaju postojanja problema u sporazumevanju mogu prilikom pregleda uključiti tumači preko videa.

Jezik je centralni element za kvalitet lečenja i dobro funkcionisanje odnosa između lekara i pacijenata. To predstavlja prepreku za one pacijente koji ne znaju dobro nemački jezik.

U Austriji video-tumačenje na turskom, bosanskom, hrvatskom, srpskom, kao i na jeziku gluvonemih nudi jedanaest zdravstvenih ustanova. U Beču je to moguće u sledećim bolnicama: Rudolfstiftung, Semmelweis-Klinik, Meidlinger Unfallkrankenhaus, Lorenz-Böhler-Unfallkrankenhaus i St. Anna Kinderspital.

Centrala za tumačenje putem videa nalazi se u klinici Semmelweis. Jedanaest ustanova je opremljeno uređajima koje omogućavaju video-konferencije s profesionalnim tumačima. Prosečan Video-Call traje 14 minuta.

Od pilot-projekta do redovne ponude

Od februara 2014 ovaj pilot-projekt preuzelo je i šest lekarskih ordinacija: pedijatrijske, ginekološke i ordinacije opšte prakse.

Daljnje informacije

Ponuda na ovoj internet-stranici smatra se prvom informacijom na maternjem jeziku. Upozoravamo Vas, međutim, na to da je u Austriji službeni jezik njemački.
Zato Vas molimo da u okviru svojih mogućnosti s Magistratom kontaktirate na njemačkom jeziku.
Za stranicu odgovorno: Magistratsko odjeljenje 17 - Pitanja integracije i diverziteta
Formular za kontakt