Parlamentarni izbori 2019. u Beču 

Građanke i građani EU kao i državljani trećih država u Austriji nemaju pravo glasanja na parlamentarnim izborima.

Ruka popunjava glasački list

U Beču mogu glasati sva lica koja na utvrđeni termin 9. jula 2019. imaju austrijsko državljantsvo i redovno mesto boravka u Beču, te su rođeni do 29. septembra 2003. godine (navršena 16. godina života).

Sve informacije o parlamentarnim izborima 2019. (nemački)

Procedura

Na dan izbora bečki glasački lokali su otvoreni u vremenu od 7 do 17 časova. Molimo da na glasanje obavezno ponesete lične isprave (pasoš, vozačka dozvola, lična karta, studentska legitimacija itd.). Ko na dan izbora ne može da glasa u glasačkom lokalu, ima mogućnost da s glasačkom kartom da svoj glas u bilo kojem glasačkom lokalu za glasačke karte ili putem glasanja pismom u zemlji ili inostranstvu.

U Beču je službeni jezik njemački. Na ovoj internet-stranici Vam nudimo osnovne informacije na maternjem jeziku. Aktualiziramo ih redovno, iako se to ne dešava uvijek odmah poslije nastalih izmjena, tako da ne garantujemo za potpunost i tačnost. Ukoliko imate dodatnih pitanja molimo Vas da s Magistratom stupite u kontakt po mogućnosti na njemačkom jeziku. Za sadržaje na ovoj stranici odgovorna je:
Služba za štampu i informacije Beč (Magistratsko odjeljenje 53)
Formular za kontakt