Službe Magistrata grada Beča

Gradonačelnik i predsednik Vlade Pokrajine Beč

Upravni resori grada Beča

Odeljenja Direkcijei Magistrata

Magistratska odeljenja

Sva magistratska odeljenja grada Beča imaju svoje nazive i brojeve.

 • Magistratsabteilung 2 (nemački) - Personalservice - Servis za personal
 • Magistratsabteilung 3 (nemački) - Bedienstetenschutz und berufliche Gesundheitsförderung - Zaštita i unapređivanje zdravlja zaposlenih u gradskoj upravi
 • Magistratsabteilung 5 (nemački) - Finanzwesen - Finansijsko poslovanje
 • Magistratsabteilung 6 (nemački) - Rechnungs- und Abgabewesen - Računovodstvo i doprinosi
 • Magistratsabteilung 7 (nemački) - Kultur - Kultura
 • Magistratsabteilung 8 (nemački) - Wiener Stadt- und Landesarchiv - Bečki gradski i pokrajinski arhiv
 • Magistratsabteilung 9 (nemački) - Wienbibliothek im Rathaus - Bečka biblioteka u Gradskoj većnici
 • Magistratsabteilung 10 (nemački) - Wiener Kindergärten - Bečki dečji vrtići
 • Magistratsabteilung 11 (nemački) - Wiener Kinder und Jugendhilfe (früher Amt für Jugend und Familie) - Bečka pomoc djeci i omladini (ranije Služba za mlade i parodice: MAG ELF)
 • Magistratsabteilung 13 (nemački) - Bildung und außerschulische Jugendbetreuung - Obrazovanje i vanškolski rad s mladima
 • Magistratsabteilung 14 (nemački) - Automationsunterstützte Datenverarbeitung, Informations- und Kommunikationstechnologie - Automatska obrada podataka, tehnologija informacija i komunikacije
 • Magistratsabteilung 15 (nemački) - Gesundheitsdienst der Stadt Wien - Zdravstvena služba grada Beča
 • Magistratsabteilung 17 (nemački) - Integration und Diversität - Integracija i diverzitet
 • Magistratsabteilung 18 (nemački) - Stadtentwicklung und Stadtplanung - Razvoj grada i urbanizam
 • Magistratsabteilung 19 (nemački) - Architektur und Stadtgestaltung - Arhitektura i uređenje grada
 • Magistratsabteilung 20 (nemački) - Energieplanung - Planiranje energije
 • Magistratsabteilung 21 (nemački) - Stadtteilplanung und Flächennutzung - Prostorno planiranje gradskih četvrti i korišćenje površina
 • Magistratsabteilung 22 (nemački) - Umweltschutz - Zaštita životne okoline
 • Magistratsabteilung 23 (nemački) - Wirtschaft, Arbeit und Statistik - Privreda, rad i statistika
 • Magistratsabteilung 24 (nemački) - Gesundheits- und Sozialplanung - Planiranje u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite
 • Magistratsabteilung 25 (nemački) - Stadterneuerung und Prüfstelle für Wohnhäuser - Pitanja obnove grada i služba za kontrolisanje stanja stambenih zgrada
 • Magistratsabteilung 27 (nemački) - Europäische Angelegenheiten - Saradnja sa Evropom
 • Magistratsabteilung 28 (nemački) - Straßenverwaltung und Straßenbau - Održavanje i izgradnja ulica
 • Magistratsabteilung 29 (nemački) - Brückenbau und Grundbau - Mostogradnja i zemljani radovi
 • Magistratsabteilung 31 (nemački) - Wiener Wasser - Gradski vodovod
 • Magistratsabteilung 33 (nemački) - Wien leuchtet - Javna rasveta
 • Magistratsabteilung 34 (nemački) - Bau- und Gebäudemanagement - Upravljanje građevinskim objektima
 • Magistratsabteilung 35 (nemački) - Einwanderung und Staatsbürgerschaft - Služba za doseljenike i državljanstvo
 • Magistratsabteilung 36 (nemački) - Technische Gewerbeangelegenheiten, behördliche Elektro- und Gasangelegenheiten, Feuerpolizei und Veranstaltungswesen - Tehnička kontrola male privrede, električnih i plinskih instalacija, bezbednosnih aspekata javnih priredbi i protivpožarna inspekcija
 • Magistratsabteilung 37 (nemački) - Baupolizei - Građevinska inspekcija
 • Magistratsabteilung 39 (nemački) - Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien - Gradski zavod za proveru, nadgledanje i certificiranje
 • Magistratsabteilung 40 (nemački) - Soziales, Sozial- und Gesundheitsrecht - Socijalna pitanja, socijalno i zdravstveno pravo
 • Magistratsabteilung 41 (nemački) - Stadtvermessung - Gradska geodetska služba
 • Magistratsabteilung 42 (nemački) - Wiener Stadtgärten - Parkovi i zelene površine grada Beča
 • Magistratsabteilung 44 (nemački) - Bäder - Gradska kupališta
 • Magistratsabteilung 45 (nemački) - Wiener Gewässer - Vodogradnja
 • Magistratsabteilung 46 (nemački) - Verkehrsorganisation und technische Verkehrsangelegenheiten - Organizacija saobraćaja i tehnička pitanja saobraćaja
 • Magistratsabteilung 48 (nemački) - Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Fuhrpark - Gradska čistoća, čišćenje ulica i vozni park
 • Magistratsabteilung 49 (nemački) - Forst- und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien - Uprava gradskih šuma i poljoprivrednih poseda
 • Magistratsabteilung 50 (nemački) - Wohnbauförderung und Schlichtungsstelle für wohnrechtliche Angelegenheiten - Subvencioniranje stanogradnje i služba za arbitražno rešavanje stambenopravnih sporova
 • Magistratsabteilung 51 (nemački) - Sportamt - Uprava za sport
 • Magistratsabteilung 53 (nemački) - Presse- und Informationsdienst - Služba za štampu i informacije
 • Magistratsabteilung 54 (nemački) - Zentraler Einkauf - Centralna nabavka
 • Magistratsabteilung 56 (nemački) - Wiener Schulen - Uprava školskih zgrada
 • Magistratsabteilung 57 (nemački) - Frauenförderung und Koordinierung von Frauenangelegenheiten - Poboljšavanje položaja žena i koordinacija pitanja žena
 • Magistratsabteilung 58 (nemački) - Wasserrecht - Pravo korišćenja voda
 • Magistratsabteilung 59 (nemački) - Marktservice & Lebensmittelsicherheit - Gradske pijace i sigurnost životnih namirnica
 • Magistratsabteilung 60 (nemački) - Veterinärdienste und Tierschutz - Veterinarske službe i zaštita životinja
 • Magistratsabteilung 62 (nemački) - Wahlen und verschiedene Rechtsangelegenheiten - Izbori i različita pravna pitanja
 • Magistratsabteilung 63 (nemački) - Gewerberecht, Datenschutz und Personenstand - Obrtničko pravo, zaštita podataka, i matični uredi
 • Magistratsabteilung 64 (nemački) - Rechtliche Bau-, Energie-, Eisenbahn- und Luftfahrtangelegenheiten - Pravna pitanja građevinarstva, energetike, železnice i vazduhoplovstva
 • Magistratsabteilung 65 (nemački) - Rechtliche Verkehrsangelegenheiten - Pravna pitanja saobraćaja
 • Magistratsabteilung 67 (nemački) - Parkraumüberwachung - Nadzor javnih parkirališta
 • Magistratsabteilung 68 (nemački) - Feuerwehr und Katastrophenschutz - Gradska vatrogasna služba i zaštita od katastrofa
 • Magistratsabteilung 69 (nemački) Immobilienmanagement - Upravljanje gradskim nekretninama
 • Magistratsabteilung 70 (nemački) - Berufsrettung Wien - Bečka služba hitne pomoći

Uprave gradskih opština

 • Magistratisches Bezirksamt 1., 8. Bezirk (nemački) - Uprava 1. i 8. gradske opštine
 • Magistratisches Bezirksamt 2., 20. Bezirk (nemački) - Uprava 2. i 20. gradske opštine / Expositur Leopoldstadt (nemački) - Ekspozitura Leopoldstadt
 • Magistratisches Bezirksamt 3. Bezirk (nemački) - Uprava 3. gradske opštine
 • Magistratisches Bezirksamt 4., 5. Bezirk (nemački) - Uprava 4. i 5. gradske opštine
 • Magistratisches Bezirksamt 6., 7. Bezirk (nemački) - Uprava 6. i 7. gradske opštine
 • Magistratisches Bezirksamt 9., 17. Bezirk (nemački) - Uprava 9. i 17. gradske opštine / Expositur Alsergrund (nemački) - Ekspozitura Alsergrund
 • Magistratisches Bezirksamt 10. Bezirk (nemački) - Uprava 10. gradske opštine
 • Magistratisches Bezirksamt 11. Bezirk (nemački) - Uprava 11. gradske opštine
 • Magistratisches Bezirksamt 12. Bezirk (nemački) - Uprava 12. gradske opštine
 • Magistratisches Bezirksamt 13., 14. Bezirk (nemački) - Uprava 13. i 14. gradske opštine
 • Magistratisches Bezirksamt 15. Bezirk (nemački) - Uprava 15. gradske opštine
 • Magistratisches Bezirksamt 16. Bezirk (nemački) - Uprava 16. gradske opštine
 • Magistratisches Bezirksamt 18., 19. Bezirk (nemački) - Uprava 18. gradske opštine / Expositur Döbling (nemački) - Ekspozitura Döbling
 • Magistratisches Bezirksamt 21. Bezirk (nemački) - Uprava 21. gradske opštine
 • Magistratisches Bezirksamt 22. Bezirk (nemački) - Uprava 22. gradske opštine
 • Magistratisches Bezirksamt 23. Bezirk (nemački) - Uprava 23. gradske opštine

Javna preduzeća

Gradska služba za reviziju

Upravni sud Beč

Posebni nezavisni organi

U Beču je službeni jezik njemački. Na ovoj internet-stranici Vam nudimo osnovne informacije na maternjem jeziku. Aktualiziramo ih redovno, iako se to ne dešava uvijek odmah poslije nastalih izmjena, tako da ne garantujemo za potpunost i tačnost. Ukoliko imate dodatnih pitanja molimo Vas da s Magistratom stupite u kontakt po mogućnosti na njemačkom jeziku. Za sadržaje na ovoj stranici odgovorna je:
Služba za štampu i informacije Beč (Magistratsko odjeljenje 53)
Formular za kontakt