Izbori za Saveznog predsjednika 2022. u Beču

Ženska ruka popunjava glasački listić

U nedjelju, 9. oktobra/listopada 2022., u Austriji se održavaju izbori za Saveznog predsjednika 2022.

U Beču pravo glasa imaju svi Austrijanci/Austrijanke, koji su rođeni do 9. oktobra/listopada 2006. i koji na dan 9. augusta/kolovoza/avgusta 2022. imaju svoje glavno prebivalište u Beču.

Državljani/-ke država članica EU te državljani trećih zemalja nemaju pravo glasa na izborima za Saveznog predsjednika u Austriji!

Tok/tijek izbora

Na dan izbora u Beču stoje izborni lokali na raspolaganju od 7 do 17 sati/časova. Prilikom glasanja/glasovanja molimo Vas da ob(a)vezno  ponesete sa sobom neku zvaničnu ispravu s fotografijom (pasoš/putovnicu, vozačku dozvolu, ličnu kartu/osobnu iskaznicu, studentsku legitimaciju/iskaznicu itd.).

(T)ko na dan izbora ne može doći na glasanje/glasovanje u nadležni izborni lokal može pomoću izborne karte (Wahlkarte) glasati/glasovati u svakom izbornom lokalu na području cijele Austrije  odnosno glasati/glasovati poštom (Briefwahl).

Zahtjev za izdavanje izborne karte može se podnijeti u pismenom obliku do srijede, 5. oktobra/listopada 2022. (online, e-mailom/e-poštom, faksom ili neformalnim pismenim zahtjevom), te lično/osobno do petka, 7. oktobra/listopada 2022., do 12 sati/časova, kod izbornog referata (Wahlreferat) nadležnog Magistratskog opštinskog/općinskog ureda (Magistratisches Bezirksamt).

Molimo Vas da obratite pažnju/pozornost na odredbe u vezi sa korona-virusom (COVID-19) koje prilikom glasanja/glasovanja važe na dan izbora.

U Beču je službeni jezik njemački. Na ovoj internet-stranici Vam nudimo osnovne informacije na maternjem jeziku. Aktualiziramo ih redovno, iako se to ne dešava uvijek odmah poslije nastalih izmjena, tako da ne garantujemo za potpunost i tačnost. Ukoliko imate dodatnih pitanja molimo Vas da s Magistratom stupite u kontakt po mogućnosti na njemačkom jeziku. Za sadržaje na ovoj stranici odgovorna je:
Služba za štampu i informacije Beč (Magistratsko odjeljenje 53)
Formular za kontakt