Nove cene listića za parkiranje

Listići za parkiranje

U Beču se od 1. januara 2017. povećavaju cene listića za parkiranje. Listići po sada važećim cenama se od tog datuma više ne mogu upotrebljavati. Od 28. novembra 2016. do 30. lipnja 2017. u Gradskim kasama/Stadtkassen možete zameniti ili vratiti  najviše 30 listića. U Glavnoj kasi u bečkom Rathaus-u/Stadthauptkasse im Wiener Rathaus može se zameniti neograničeni broj aktuelno važećih listića.
Listići koje zamenjujete moraju biti neupotrebljeni i odgovarati trenutno važećim tarifama (npr. 2 evra za sat).

U Beču je službeni jezik njemački. Na ovoj internet-stranici Vam nudimo osnovne informacije na maternjem jeziku. Aktualiziramo ih redovno, iako se to ne dešava uvijek odmah poslije nastalih izmjena, tako da ne garantujemo za potpunost i tačnost. Ukoliko imate dodatnih pitanja molimo Vas da s Magistratom stupite u kontakt po mogućnosti na njemačkom jeziku. Za sadržaje na ovoj stranici odgovorna je:
Služba za štampu i informacije Beč (Magistratsko odjeljenje 53)
Formular za kontakt