Radne dozvole

Novine u Zakonu o zapošljavanju stranaca 2006.

U okviru realizacije smjernica EU od 2006. godine je došlo do sljedećih bitnih izmjena u zakonodavstvu koje regulira pravo zapošljavanja stranaca:

 • Članovi obitelji/porodice državljana takozvanih trećih zemalja koji su se pridružili svom srodniku na osnovu vize dobijene u okviru kvote imaju pristup radnom tržištu. Vrsta radne dozvole koju mogu dobiti zavisi od statusa stranca kome su se pridružili.
 • Propisi o izuzecima za članove porodice državljana EU proširuju se i na njihove roditelje, odnosno roditelje njihovih supružnika iz trećih zemalja, ukoliko pomenuti državljani koriste svoje pravo slobodnog pristupa radnom tržištu.
 • Poslije dvanestomjesečnog boravka u Austriji u svrhu privređivanja, slobodan pristup radnom tržištu dobijaju i državljani trećih zemalja iz neke druge države-članice EU koji imaju dozvolu "trajni boravak - EG" "Daueraufenthalt- EG"
 • Prilikom izdavanje odnosno produžavanja dvogodišnje radne dozvole ("Arbeitserlaubnis") i petogodišnje radne dozvole ("Befreiungsschein") zahtijevat se dokaz o posjedovanju odgovarajućeg boravišnog naslova.
 • Stranci se smiju zaposliti i raditi samo ako imaju dozvolu prema Zakonu o zapošljavanju stranaca (AuslBG) ili boravišni naslov (na primjer dozvolu za nastanjenje "Niederlassungs-nachweis" ili dozvolu za ključnu radnu snagu "Zulassung als Schlüsselkraft") koje uključuju i pravo na zapošljavanje (bez potrebe pribavljanja dodatne radne dozvole na osnovu Zakona o zapošljavanju stranaca - AuslBG).

Pravo boravka

Pravo zapošljavanja stranaca - Vrste radnih dozvola

Stranci smiju raditi samo ako posjeduju jednu od dolje navedenih dozvola:

Jednogodišnja dozvola za zapošljavanje/Beschäftigungsbewilligung
 • važi za jedno prostorno određeno radno mjesto i samo za navedenu vrstu posla
 • rok trajanja: najduže godinu dana
 • zahtjev podnosi isključivo budući poslodavac
 • Važni preduvjeti/preduslovi:
  • poslodavac se mora pridržavati propisa o plaćanju i radnim uvjetima/uslovima
  • stranac mora posjedovati odgovarajući boravišni naslov
  • prije dodjele AMS mora provjeriti da li se na njegovoj evidenciji za taj posao može naći neki drugi nezaposleni koji, na primjer, prima novac za nezaposlene
Dvogodišnja radna dozvola
 • važi samo u pokrajini, ali za svaku vrstu posla
 • rok trajanja: dvije godina
 • zahtjev podnosi sam stranac
 • preduvjet/preduslov: 52 tjedna/sedmice dozvoljenog rada tokom posljednjih 14 mjeseci
Petogodišnja radna dozvola
 • važi u cijeloj Austriji i za svaku vrstu posla
 • rok trajanja: pet godina
 • zahtjev podnosi sam stranac koji radi
 • preduvjet/preduslov: pet godina dozvoljenog rada tokom posljednjih osam godina i dodatne odredbe

Formulari za zahtjeve i kontakt

Više informacija o zapošljavanju stranaca u Beču, ali i o potrebnim formularima za podnošenje zahtjeva možete dobiti u poslovnicama Zavoda za zapošljavanje (AMS Arbeitsmarktservice Wien).

U Beču je službeni jezik njemački. Na ovoj internet-stranici Vam nudimo osnovne informacije na maternjem jeziku. Aktualiziramo ih redovno, iako se to ne dešava uvijek odmah poslije nastalih izmjena, tako da ne garantujemo za potpunost i tačnost. Ukoliko imate dodatnih pitanja molimo Vas da s Magistratom stupite u kontakt po mogućnosti na njemačkom jeziku. Za sadržaje na ovoj stranici odgovorna je:
Služba za štampu i informacije Beč (Magistratsko odjeljenje 53)
Formular za kontakt