Pravo boravka

Dozvola za trajni boravak- EZ i dozvola za trajni boravak člana porodice austrijskog državljanina

Ako ste tokom posljednjih pet godina imali neprekidno pravo na nastanjenje i ukoliko ste ispunili odredbe Integracionog sporazuma/ Integrationsvereinbarung, možete podnijeti zahtjev za dodjeljivanje boravišnog naslova za "Trajni boravak - EZ"/ "Daueraufenthalt - EG" odnosno za "Trajni boravak - član porodice"/"Daueraufenthalt - Familienangehöriger". Sa tim boravišnim naslovom imate pravo na vremenski neograničen boravak u Austriji. Sam dokument koji to dokazuje izdaje se, međutim, svakih pet godina iznova. Molimo Vas da imate na umu da Vam takav status može biti uskraćen ukoliko tokom trajanja dozvole boravite duže od dvanaest mjeseci izvan EU. Ukoliko planirate duži boravak izvan Austrije preporučujemo Vam da o tome razgovarate sa nadležnim organom vlasti te da mu pošaljete pisano obavještenje o takvoj namjeri.

Nadležnost

Pravo boravka

U Beču je službeni jezik njemački. Na ovoj internet-stranici Vam nudimo osnovne informacije na maternjem jeziku. Aktualiziramo ih redovno, iako se to ne dešava uvijek odmah poslije nastalih izmjena, tako da ne garantujemo za potpunost i tačnost. Ukoliko imate dodatnih pitanja molimo Vas da s Magistratom stupite u kontakt po mogućnosti na njemačkom jeziku. Za sadržaje na ovoj stranici odgovorna je:
Pitanja integracije i diverziteta (Magistratsko odjeljenje 17)
Formular za kontakt