Integracioni sporazum - Obaveza dokazivanja znanja njemačkog jezika

Svrha Integracionog sporazuma je da stranci što bolje nauč e njemački jezik. Da bi dobili prvu dozvolu za nastanjenje u Austriji državljani tzv. trećih država (u koje spadaju Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina i još uvijek Hrvatska) od 1.7.2011. dokaz o znanju njemačkog na nivou A1 moraju imati još prije dolaska.

Nakon dolaska oni imaju obavezu da za 24 mjeseca ispune Integracioni sporazum (Integrationsvereinbarung), odnosno polože ispit na nivou A2. Ko to učini u roku od 18 mjeseci, dobija finansijsku pomoć od države (bon u vrijednosti polovine cijene kursa od 300 sati, ali do najviše 750 eura). Ko iz opravdanih razloga (teža bolest i sl.) nije u stanju na vrijeme ispuniti obavezu, može kod nadležnog organa podnijeti zahtjev za produženje roka.

Osobe koje ispit polože za najdalje 24 mjeseca narednu dozvolu dobijaju na 3 godine. Osobe koje ispit na nivou B1 uspiju položiti u roku od 5 godina dobijaju tzv. neograničenu boravišnu dozvolu. Znanje jezika na nivou B1 je i jedan od preduslova za državljanstvo.

PAŽNJA! Za osobe koje su se u Austriji naselile do zaključno 30.6.2011. važi „stari“ Integracioni sporazum (odnosno obaveza da do najkasnije 30.6.2013. dokažu znanje njemačkog na nivou A2). To važi za sve, dakle čak i za one koji su se doselili tek 2011. i koji bi «po starom» praktično imali rok do 2016. godine.

Izuzeci

Ako podnesete pisanu izjavu da u sljedeće dvije godine u Austriji nećete boraviti duže od ukupno dvanaest mjeseci, onda ne morate ispuniti Integracioni sporazum. Ali u tom slučaju ne možete više u Austriji podnijeti zahtjev za produženje dozvole. Djeca mlađa od dvanaest godina, stare ili bolesne osobe (uz odgovarajuću službenu potvrdu) takođe su oslobođene gore navedenih obaveza.

Od A2 do B1: Produbljena elementarna upotreba jezika i samostalna upotreba jezika

I u okviru Integracionog sporazuma od 1.7.2011. takođe postoje dva modula:

Modul 1 – Znanje njemačkog na nivou A2

Modul 1 se ispunjava posjećivanjem odgovarajućeg kursa i polaganjem ispita ili drugim dokazom o znanju jezika na traženom nivou (jezička diploma i sl.). Ovaj modul podrazumijeva produbljivanje znanja njemačkog do nivoa A2. Za strance koji kurs završe ua 18 mjeseci predviđena je finansijska pomoć (vidi gore). Osobe koje posjeduju «crveno-bijelo-crvenu kartu» ili «plavu kartu EU» ne moraju podnositi dokaz o ispunjavanju ovog modula Integracionog sporazuma, jer se on kod njih smatra već ispunjenim .

Modul 2 – Znanje njemačkog na nivou B1

Drugi modul (nivo B1) mora se dostići, ukoliko se želi steće trajni boravak ("Daueraufenthalt - EG" i "Daueraufenthalt - Familienangeh√∂riger"), a kasnije i državljanstvo. Država u ovom slučaju ne pomaže finansijski.

Tačne informacije o troškovima i listu priznatih organizatora integracionih kurseva njemačkog možete naručiti telefonom: (+43 1) 710 12 03-112 ili -111

Download: Informacije o Integracionom sporazumu/ Informationsblätter zur Integrationsvereinbarung (njemački, engleski, španski, portugalski, turski, bks)

Učenje njemačkog u Beču - Pomoć prilikom učenja

U Beču je službeni jezik njemački. Na ovoj internet-stranici Vam nudimo osnovne informacije na maternjem jeziku. Aktualiziramo ih redovno, iako se to ne dešava uvijek odmah poslije nastalih izmjena, tako da ne garantujemo za potpunost i tačnost. Ukoliko imate dodatnih pitanja molimo Vas da s Magistratom stupite u kontakt po mogućnosti na njemačkom jeziku. Za sadržaje na ovoj stranici odgovorna je:
Pitanja integracije i diverziteta (Magistratsko odjeljenje 17)
Formular za kontakt