Savetovališta za parove i porodice u Beču

Pored savetovanja koja nudi MA 11 - Bečka pomoc djeci i omladini / Wiener Kinder- und Jugendhilfe (ranije MAG ELF) u Beču postoje i udruženja koja su se specijalizovala za savetodavnu delatnost za parove i porodice doseljeničkog porekla.

CBIF - Centar za binacionalne i interkulturalne parove i porodice

CBIF (nemački) nudi intervenciju u krizi, psihoterapiju, savetovanje i pomoć klijentima koji nemaju odgovore za probleme i konflikte koji nastaju u životu sa više različitih kultura i u okviru migracionog procesa. Između ostalog se nudi pomoć u kriznim situacijama, savetovanje za pojedince, parove i porodice, rad sa roditeljima, dečjim grupama i posebna psihoterapija za mlade.

Prvi razgovori su besplatni. Za savetovanje (između ostalog na nemačkom, engleskom, bosanskom, hrvatskom, srpskom) naplaćuje se novčani doprinos koji je usklađen sa prihodima porodice. Psihoterapija je besplatna (ugovor sa "Wiener Gebietskrankenkasse"). Termin se mora zakazati kako za savetovanje tako i za psihoterapiju.

Kontakt

CBIF - Centar za binacionalne i interkulturalne parove i porodice / Centrum für binationale und interkulturelle Paare und Familien (nemački)
15., Märzstraße 43/2/11
Telefon: +43 1 982 03 94
E-mail: cbif@aon.at
Moli se za zakazivanje termina za savetovanje i psihoterapiju.
Radno vreme: sredom i petkom od 16 do 18 sati.

Udruženje Fibel - Ženska inicijativa za mešane brakove i bikulturalna partnerstva

Udruženje Fibel (nemački) je inicijativa žena za mešovite brakove i životne zajednice i nudi informacije, savetovanje i aktivnosti u vezi sa takozvanim bikulturalnim partnerstvima.

Ponude i težišta rada

 • konflikti među partnerima koje uzrokuje zajednički život ljudi različite kulturne/verske pripadnosti
 • pravni problemi (pravo boravka, pravo zapošljavanja, državljanstvo, brak i porodica itd.)
 • diskriminacija od strane organa vlasti, na radnom tržištu ili u socijalnom okruženju (rođaci, prijatelji, komšije itd.)
 • zaključivanje braka (preduslovi, overa dokumenata itd.)
 • socijalno uslovljeni problemi partnera/parterke (npr. problemi prilikom integracije u radno tržište (nemački)
 • pitanja o društvenim, pravnim i kulturnim okolnostima u zemlji porekla partnera/partnerke
 • bikulturalno odgajanje dece (dvojezičnost, religija, posredovanje normi i vrednosti itd.)
 • rastanak i razvod
 • savetovanje za roditelje pre sporazumnog razvoda braka

Kontakt

Udruženje Fibel - Ženska inicijativa za mešane brakove i bikulturalna partnerstva / Fraueninitiative Bilkulturelle Ehen und Lebensgemeinschaften (nemački)
3., Traungasse 1, 3. ulaz, vrata 9
Telefon: +43 1 212 76 64
E-mail: fibel@verein-fibel.at
Telefonsko zakazivanje termina i telefonsko savetovanje/informacije itd. (između ostalog na nemačkom i engleskom): ponedeljkom i sredom od 10 do 14 sati, utorkom i četvrtkom od 10 do 17 sati.

Udruženje za savetovanje porodica

Cilj Udruženja za savetovanje porodica / Verein Familie und Beratung (VFB) (nemački) je pružanje kvalitetnih savetodavnih usluga porodicama i mladima, kao i u vezi sa pitanjima seksualnosti. Udruženje na jednoj lokaciji nudi savetovanje za migrante i migrantkinje i na turskom i bosanskom/hrvatskom/srpskom. Teme su problemi u braku i partnerstvu, porodični konflikti i teškoće u vaspitavanju dece.

Težišta savetodavne delatnosti

 • savetovanje u smislu rešavanja konflikata
 • krize i teške životne situacije
 • veze, partnerstva
 • vaspitavanje dece
 • rastanak, razvod
 • pravno savetovanje

Kontakt

Savetovanje za porodice i partnerstvo sa težištem na migrantima / Familien- und PartnerInnenberatung - Schwerpunkt MigrantInnenberatung (nemački)
15., Friedrichsplatz 1
Telefon: +43 681 814 738 90
Moli se za telefonsko zakazivanje termina tokom radnog vremena.
Savetovanje na bosanskom/hrvatskom/srpskom: sredom od 16.30 do 19.30 i petkom od 9 do 11 sati.

Pomoć za porodice Caritasa Bečke nadbiskupije

Pomoć u kriznim situacijama: Pomoć za porodice u Beču (nemački) podržava porodice u krizama i teškim situacijama. Pomoćnica dolazi kući i pruža usluge za porodicu u okolini na koju su deca navikla.

Ovu službu subvencionira grad Beč, ali se ipak mora platiti mali lični udeo čija se visina određuje na osnovu neto prihoda porodice.

Kontakt

Pomoć za porodice Caritasa Bečke nadbiskupije / Familienhilfe von Caritas Erzdiözese Wien (nemački)
4., Mommsengasse 35, 4. sprat
Telefon: +43 1 544 37 51
E-mail: familienhilfe@caritas-wien.at

Savet i pomoć za porodice: Bečka pomoc djeci i omladini / Wiener Kinder- und Jugendhilfe (ranije Služba za mlade i parodice: MAG ELF)
Život sa hendikepiranim detetom (nemački)

U Beču je službeni jezik njemački. Na ovoj internet-stranici Vam nudimo osnovne informacije na maternjem jeziku. Aktualiziramo ih redovno, iako se to ne dešava uvijek odmah poslije nastalih izmjena, tako da ne garantujemo za potpunost i tačnost. Ukoliko imate dodatnih pitanja molimo Vas da s Magistratom stupite u kontakt po mogućnosti na njemačkom jeziku. Za sadržaje na ovoj stranici odgovorna je:
Služba za štampu i informacije Beč (Magistratsko odjeljenje 53)
Formular za kontakt