Familienbeihilfe (dječji dodatak/doplatak) i Kinderbetreuungsgeld (novčana naknada za brigu o djeci)

Formular za novac za njegu djece

"Familienbeihilfe" je finansijska potpora koja se dobija za svako dijete, najkasnije do navršene 24. godine života. Iznos i vrijeme primanja dječjeg dodatka zavise između ostalog od starosti djeteta odnosno od njegove životne situacije. U prvim godinama života roditelji primaju i "Kinderbetreuungsgeld". Za porezne obveznike sa niskim primanjima postoji i "Kinderabsetzbetrag" (porezna olakšica na osnovu djece).

Strani državljani pravo na primanje gore navedenih potpora/poreznu olakšicu stiču ako imaju NAG-karticu, a državljani EU s odgovarajućom prijavom. Ukoliko za svoju djecu primaju sličnu potporu u inozemstvu/inostranstvu ili ako im dijete stalno tamo boravi, oni nemaju pravo na dječji dodatak/doplatak i novčanu naknadu za brigu o djeci.

Da li imate pravo na dječji dodatak (Familienbehilfe) i kako ga možete zatražiti, saznat ćete u Fnancijskom uredu nadležnom za kotar/opštinu u kojem stanujete.

Adrese financijskih ureda prema kotaru/opštini stanovanja

Kotar/Opština Adresa Kontakt
1. i 23. kotar/opština FA 09 3., Marxergasse 4 Telefon: +43 1 050 233 233
2., 20., 21. i 22. kotar/opština FA 12 22., Dr.-Adolf-Schärf-Platz 2 Telefon: +43 1 050 233 233
3., 6., 7., 11 i 15. kotar/opština FA 03 3., Marxergasse 4 Telefon: +43 1 050 233 233
4., 5. i 10. kotar/opština FA 04 3., Marxergasse 4 Telefon: +43 1 050 233 233
8., 16. i 17. kotar/opština FA 06 3., Marxergasse 4 Telefon: +43 1 050 233 233
9., 18. i 19. kotar/opština FA 07 3., Marxergasse 4 Telefon: +43 1 050 233 233
12., 13., i 14. kotar/opština FA 08 3., Marxergasse 4 Telefon: +43 1 050 233 233

Kontakt

Imate li pravo na novčanu naknadu za brigu o djeci (Kinderbetreuungsgeld) i kako je možete zatražiti saznaćete u Regionalnom Fondu zdravstvenog osiguranja (Gebietskrankenkasse).

Wiener Gebietskrankenkasse (WGKK) - Bezirksstelle für Karenzgeld (njemački)
7., Andreasgasse 3
Telefon: +43 1 60 1 22-14070

Radno vrijeme: ponedjeljkom, utorkom, srijedom i petkom od 7.30 do 14, četvrtkom od 7.30 do 16 sati

Sve o novcu za djecu -Tipps zum Kinderbetreuungsgeld (njemački)

Ponuda na ovoj internet-stranici smatra se prvom informacijom na maternjem jeziku. Upozoravamo Vas, međutim, na to da je u Austriji službeni jezik njemački.
Zato Vas molimo da u okviru svojih mogućnosti s Magistratom kontaktirate na njemačkom jeziku.
Za stranicu odgovorno: Magistratsko odjeljenje 17 - Pitanja integracije i diverziteta
Formular za kontakt