Bečki vrijednosni bon za učenje njemačkog / Wiener Sprachgutschein

Vrijednosni bon za učenje njemačkog

Ukoliko žele dobiti prvu dozvolu za boravak, doseljenici i doseljenice od 1.7. 2011. na osnovu Integracijskog sporazuma / Integrationsvereinbarung (njemački) Službi za doseljenike moraju podnijeti dokaz da već posjeduju znanje njemačkog na razini A1. Nakon dobivanja prve boravišne dozvole, oni u roku od sljedeće dvije godine moraju dokazati znanje njemačkog na razini A2.
Za neograničenu boravišnu dozvolu koja se može dobiti nakon pet godina boravka u Austriji i ispunjavanja odredbi Integracijskog sporazuma, Zakon predviđa da kandidat mora dokazati znanje njemačkog jezika na razini B1.
MA 17 - Integracija i diverzitet / Integration und Diversität (njemački) nove doseljenike i doseljenice pomaže Bečkim vrijednosnim bonom za učenje njemačkog, koji vrijedi 30 mjeseci od datuma izdavanja.

Vrijednosni bon za učenje njemačkog od 300 eura

Wiener Sprachgutschein u vrijednosti od 300 eura (tri puta po 100 eura) mogu dobiti novi doseljenici i doseljenice koji su se u Beč doselili tijekom posljednje dvije godine.
Za to moraju ispuniti sljedeće preduvjete:

Bečke vrijednosne bonove u iznosu od 300 eura mogu upotrijebiti već prilikom upisivanja na tečaj, te ih mogu kombinirati i sa saveznim vrijednosnim bonom koji dobivaju od Austrijskog fonda za integraciju / Österreichischer Integrationsfonds (njemački).

Bečke vrijednosne bonove ne treba miješati sa saveznim bonom Austrijskog fonda za integraciju. Ovaj se bon po Integracijskom sporazumu dodjeljuje doseljenicima koji imaju obavezu učenja njemačkog u skladu sa Zakonom o nastanjivanju i boravku/Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz. Može se upotrijebiti za naknadno vraćanje dijela uloženog novca samo ukoliko posjednik u roku od 18 mjeseci od datuma izdavanja bona u nekoj od škola koje Fond priznaje položi propisani ispit (vraća se 50 procenata novca, ali najviše 750 eura).

Vrijednosni bon za učenje njemačkog od 150 eura

Wiener Sprachgutschein u vrijednosti od 150 eura (tri puta po 50 eura) dobivaju državljani i državljanke EEP-a (EU i pridruženih država), kao i njihovi članovi obitelji koji su iz tzv. trećih država.
Za to moraju ispuniti sljedeće preduvjete:
Da su se tijekom posljednje dvije godine doselili kao

  • članovi obitelji gore navedenih državljana koji žive u Beču ili
  • da su samostalni poduzetnici ili
  • da su nesamostalno zaposleni

te da su od Službe za doseljenike MA 35 - Einwanderung und Staatsbürgerschaft dobili prijavu boravka/Anmeldebescheinigung, odnosno boravišnu kartu/Aufenthaltskarte i obavili prvi orijentacijski razgovor/Startcoaching u MA 17 - Integration und Diversität i tamo preuzeli Bečku obrazovnu putovnicu /Wiener Bildungspass (bosanski, hrvatski, srpski).

U Beču je službeni jezik njemački. Na ovoj internet-stranici Vam nudimo osnovne informacije na maternjem jeziku. Aktualiziramo ih redovno, iako se to ne dešava uvijek odmah poslije nastalih izmjena, tako da ne garantujemo za potpunost i tačnost. Ukoliko imate dodatnih pitanja molimo Vas da s Magistratom stupite u kontakt po mogućnosti na njemačkom jeziku. Za sadržaje na ovoj stranici odgovorna je:
Služba za štampu i informacije Beč (Magistratsko odjeljenje 53)
Formular za kontakt