Religijski forumi i platforme udruženja

Religijski forumi

U okviru ovih foruma susreću se predstavnici različitih konfesija u opštini i bave se interreligioznim dijalogom i razmenom.

Džamija

Redovni dijalog podstče dobrosusedske odnose religija.

Redovni susreti i razgovori doprinose sticanju znanja, razgradnji predrasuda, ali i podsticanju dobrosusedskih odnosa među religijama u opštinama.

Platforme udruženja

Saradnice i saradnici MA 17 - Integracija i diverzitet iniciraju, organizuju, vode i prate platforme udruženja u različitim bečkim opštinama.

Platforme sačinjavaju udruženja doseljenika i opštinske ustanove. Udruženja se na taj način mogu međusobno povezati, uspostaviti i produbiti kontakte s upravama opština i ostalim opštinskim ustanovama.

Međusobno povezivanje udruženja kao i njihovo umrežavanje sa ustanovama u opštini jača pojedina udruženja, jer im pruža mogućnost da se osnaže i steknu znanja. Pristup razmeni sa ostalima nudi im mogućnost da učestvuju u dešavanjima u svojim opštinama.

Zbirka ideja

U gore navedenim platformama nastaju i ideje za projekte, koji se zajednički planiraju i sprovode. Nekoliko primera:

  • Kunst des Zusammenlebens (Veranstaltungsreihe)/Umetnost zajedničkog življenja (niz manifestacija)
  • Farben Vielfalt Ottakring, Abendveranstaltung/Mnoštvo boja u Ottakringu, večernja manifestacija
  • Ottakringer Sommergespräche/Letnji razgovori u Ottakringu
  • Religionsforum/Forum religija
  • Teilnahme an Bezirksfestwochen/Učestvovanje na Opštinskom festivalu

Kontakt

Regionalne poslovnice (nemački)

Ponuda na ovoj internet-stranici smatra se prvom informacijom na maternjem jeziku. Upozoravamo Vas, međutim, na to da je u Austriji službeni jezik njemački.
Zato Vas molimo da u okviru svojih mogućnosti s Magistratom kontaktirate na njemačkom jeziku.
Za stranicu odgovorno: Magistratsko odjeljenje 17 - Pitanja integracije i diverziteta
Formular za kontakt