Integracija i diverzitet

Sadržaji na ostalim jezicima: englishnemačkitürkçe

Integracija predstavlja proces koji je povezan sa zadacima i izazovima kako za domaće stanovništvo tako i za doseljenike. On treba da dovede do ravnopravnosti i jednakosti šansi. Respekt i uzajamno poštovanje su nužni preduslovi za to.

Dvije ruke koje pokazuju palcem na gore.

Težište subvencija za 2016.

Odjeljenje za integraciju i diverzitet (MA 17) u 2016. godini poziva udruženja koja imaju ideje da pošalju svoje projekte sa tematskim težištem "integracija izbjeglica". više

Žena i muškarac u savetodavnom razgovoru.

Počinje Migra-Bil kurs

Od marta do maja 2016. predstavnici udruženja mogu učestvovati na besplatnom kursu sa zanimljivim temamam. više

Različiti predmeti

Zbirka bečke istorije migracije

Projekt "Sakupljajmo o migraciji"/"Migration sammeln" pokrenuli su grad Beč i Gradski muzej/Wien Museum. više

Daljnje informacije

Ponuda na ovoj internet-stranici smatra se prvom informacijom na maternjem jeziku. Upozoravamo Vas, međutim, na to da je u Austriji službeni jezik njemački.
Zato Vas molimo da u okviru svojih mogućnosti s Magistratom kontaktirate na njemačkom jeziku.
Za stranicu odgovorno: Magistratsko odjeljenje 17 - Pitanja integracije i diverziteta
Formular za kontakt