Obrazovanje u Beču - Savjetovališta i mjesta koja pružaju finansijsku pomoć

FRECH - Žene koriste svoje šanse

"FRECH" je specijalna inicijativa za savjetovanje i pružanje potpore zaposlenim Bečankama, koje se žele odvažiti na promjenu zanimanja, odnosno dalje usavršavati. Ako imaju kvalifikaciju nižu od mature, postoji mogućnost da dobiju financijsku potporu za profesionalno obrazovanje i daljnje usavršavanje u iznosu od 3.700 eura. Doseljenice mogu dobiti tu potporu čak i onda kada imaju višu stručnu spremu sa kojom u Austriji ništa ne mogu započeti.

Kontakt

FRECH - Žene koriste svoje šanse - Ustanova waff-a (njemački)
2., Nordbahnstraße 36
Telefon (+43 1) 217 48-555
E-Mail: frech@waff.at

ponedjeljkom - četvrtkom: 8-17, petkom: 8-15 sati

Obrazovanje u Beču - Savjetovališta i mjesta koja pružaju finansijsku pomoć

Ponuda na ovoj internet-stranici smatra se prvom informacijom na maternjem jeziku. Upozoravamo Vas, međutim, na to da je u Austriji službeni jezik njemački.
Zato Vas molimo da u okviru svojih mogućnosti s Magistratom kontaktirate na njemačkom jeziku.
Za stranicu odgovorno: Magistratsko odjeljenje 17 - Pitanja integracije i diverziteta
Formular za kontakt