Integracija i diverzitet

Sadržaji na ostalim jezicima: englishnemačkitürkçe

Integracija predstavlja proces koji je povezan sa zadacima i izazovima kako za domaće stanovništvo tako i za doseljenike. On treba da dovede do ravnopravnosti i jednakosti šansi. Respekt i uzajamno poštovanje su nužni preduslovi za to.

Muškarci koji mašu ispred  autobusa

Održana svečanost "Pozvani su došli."

Grad Beč je 3. septembra 2014. pozvao svoje "gastarbajterke" i "gastarbajtere" iz šezdesetih i ranih sedamdesetih godina prošlog veka na svečanu akademiju u Rathaus. više

Tablet Computer sa Beč kim jezič kim App-om

Bečki put za učenje jezika

Grad Beč značaj višejezičnosti naglašava sa još dva nova projekta. više

Natpis "Wien ist Vielfalt"

Težište subvencija za 2014.

MA 17 poziva udruženja i inicijative da 2014. podnesu zahteve za subvencioniranje projekata koji imaju sledeće težište: Uključivanje u društveni život kroz obrazovanje više

Daljnje informacije

Ponuda na ovoj internet-stranici smatra se prvom informacijom na maternjem jeziku. Upozoravamo Vas, međutim, na to da je u Austriji službeni jezik njemački.
Zato Vas molimo da u okviru svojih mogućnosti s Magistratom kontaktirate na njemačkom jeziku.
Za stranicu odgovorno: Magistratsko odjeljenje 17 - Pitanja integracije i diverziteta
Formular za kontakt